آموزش Verilog

جلسه سوم - آموزش وریلاگ

جلسه سوم - آموزش وریلاگ

25 تیر, 1395

به نام مهربان سلام بر علاقه م...

آموزش Verilog

جلسه دوم - آموزش وریلاگ

جلسه دوم - آموزش وریلاگ

25 تیر, 1395

به نام او به یاد او و به امید ...

آموزش Verilog

جلسه اول - آموزش وریلاگ

25 تیر, 1395

روش این آموزش اینه که به صورت ...

آموزش Verilog

مقدمه

25 تیر, 1395

به نام او به یاد او و به امید ...

آمار اتاق گفتگو